Johan Grafström

Ikon

Medier i allmänhet. Etermedier i synnerhet.

Bäst i världen!

”Det här med grammatik är ju faktiskt inte så svårt. Barn kan ju det mesta redan innan de börjar första klass.” Denna insikt presenterade redaktionen bakom vårt grammatikprogram för ett par veckor sedan. Och visst är det så att barn tidigt lär sig forma ord och kombinera dessa till meningar så att deras omgivning förstår vad de menar. Innan de ens börjar första klass har de, förmodligen omedvetet, snappat upp många generella grammatiska regler, lärt sig en stor mängd ord och kommit en bra bit i sin språkliga kompetens.

Enligt mediebarometern ägnar 9-14 åringen varje dag 83 minuter åt att titta på TV och 43 minuter till att lyssna på radio. En ansenlig mängd av denna tid spenderar de framför våra kanaler. Jag skulle vilja påstå att vi fyller en oerhört viktig roll i många barn och ungas språkutveckling, inte minst för de som inte har svenska som modersmål. Barn utvecklar sin språkliga kompetens i interaktion med andra och genom medier. Det är lätt att inse att av de dryga 40.000 ord som de flesta barn anses förstå när de lämnar grundskolan, står skolan kvantitativt bara för en del av dessa inom ramen för den lärarledda undervisningen.

Dock innehåller ett utvecklat språk inte bara ett rikt ordförråd och grammatisk förståelse. Till exempel är förmågan att förstå och tolka kroppsspråk, undertext, ironi, dialekter och olika stilarter naturligtvis lika viktig. Många program UR producerar har som uttalat syfte att stärka barns språkutveckling. I år satsas det stort på retorik i såväl radio som TV. Men vi kan inte bara luta oss tillbaka och vara nöjda för det finns fortfarande utrymme att göra mer.

Under hösten kommer språket hamna i fokus i alla UR:s program. I Cirkuskiosken gör vi exempelvis en rejäl insats i manusutvecklingen med ett uttalat syfte att bredda ordförrådet hos de små barnen. I vinter kommer också vår satsning kring studieteknik för mellanstadiet som omfattar allt från lärostrategier och minnesträning till grammatik.

Ytterligare ett projekt är under utveckling och har arbetsnamnet ”ABC – läs och skriv”. Programserien riktar sig till elever som precis håller på eller just har ”knäckt koden”. Även här är ambitionen att stötta de barn som inte har draghjälp i sin läs- och skrivutveckling hemifrån.

Vi har en unik situation i Sverige. Det finns få länder i världen där public service har en så starkt ställning, speciellt i barnmålgrupperna. Vi både kan och ska vara bäst i världen på att hjälpa barn och unga i deras språkutveckling oavsett om de tar del av det vi producerar framför datorn, TV:n, radioapparaten eller i ett klassrum.

Johan Grafström är Redaktionschef på UR

(Krönikan ursprungligen publicerad i Vi på TV 2012-03-30)

Annonser

Filed under: Public service, skolan, ,

Johan Grafström är exekutiv producent. Läs mer här.

DISCLAIMER: Åsikter som uttrycks på denna blogg är helt och hållet mina egna och reflekterar inte min arbetsgivares. Men det står naturligtvis fritt upp till dig att kommentera eller citera mig som privatperson.